A dokładniej: 7-18 kwietnia 1975 r. (dzięki Witold Rawski). Tak zwany objazd naukowy Wydziału Historycznego UW. niezapomniane przeżycia. Moskwa, Taszkient, Buchara, Samarkanda – i powrót, na szczęście.

dodajmy jeszcze dwa (na razie) zdjęcia z Moskwy: a jedno z tzw. Muzeum Puszkina, tak, tak: w środku – to kolorowy telewizor, zapewne „Rubin”, eksponat. Pokazywał, jeśli pamiętam, widok sali, można się było w telewizji zobaczyć, szok. (Osoby obok niego znane i dziś; oraz sławne.)
mr m.