dłuższa współpraca. logogram, projekt układu n-ru, kolejne okładki, ilustracje, ogólna opieka i skład – wg naszej makiety; do czasu sprzedaży tytułu (jakiemuś niemieckiemu wydawnictwu).
[mrm]