Marketing w Praktyce

dwie makiety: • pierwsza: okładki, ilustracje, ogólna opieka i skład • druga: okładki, ilustracje, ogólna opieka; później też skład, gdyż nie wyrabiali się sami. dłuższa współpraca; wiele różnych projektów.
[mrm]