kilka zdjęć dla miesięcznika „Scena”, 1984 rok.
mr m.