Jugosławia (d.)

bardzo pouczający wyjazd, Alma Art krakowski: Martyna Jakubowicz, Dżem, jacyś piosenkarze studenccy… 1986 r.
mr m.