Makieta tygodnika, makieta gazety codziennej, której wyszło kilka numerów; taki rozruch. Nie wiadomo po co dokładnie… Logo spółki, która to wszystko wydawała, logo dla fundacji „Solidarna Wieś”… I to wszystko zamawiał Sławomir Siwek, którego poznałem jeszcze w latach 60. :)
mr m.