Zarządzanie i Finanse

spółka wydawnicza pp. Śniecińskich; już z lat 90.