pierwszy projekt i okładki, projekt serii; wytyczne makiety
zob. też: Prawo Asekuracyjne