nowy projekt okładki – oraz projekty kolejne.
cenię sobie te okładki. pozwalają mi – myśleć dalej. inaczej. taki… oddech. a dodatkowo: one są – wszystkie, z jednym jak na razie wyjątkiem (nr 4/2012 „Jerzy Szacki”) – tylko z 2 kolorów Pantone… trochę zabawy ;)
zob. też: ich www oraz przede wszystkim: Stanisław Gromadzki, to wszystko (też) Jego dzieci, te okładki, gdyby nie on…
mr m.
u-aktualnienie:
w n-rze 1/2017 polecam też mą wkładkę o bardzo innej, niewydanej w sumie książce: Rafała Rękosiewicza (z niewielką pomocą przyjaciół) pt. Bob Neveselý.
odmiana.
m.