„Wokół Szestowa i Fiodorowa” – Almanach myśli rosyjskiej (t. IV)
pod redakcją Janusza Dobieszewskiego; wyd. Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
[mrm]