Zdjęcia są marne: aparat Smiena 8, kiepskie negatywy, nic nie umiałem. Ale jedno z nich lubię, jest nawet w „Obok…”
mr m.