RUCH SA

projekty i realizacje (skład, czasem organizacja druku) – kilku wydawnictw firmowych: cenników, miesięcznika, katalogu prenumeraty…
drobne formy reklamowe: teczki (A4+), ulotki…