Projekty i realizacje (skład, czasem organizacja druku) – kilku wydawnictw firmowych: cenników, miesięcznika, katalogu prenumeraty… Drobne formy reklamowe: teczki (A4+), ulotki… Koniec lat 90. ub. wieku oczywiście.
mr m.