Gardenia

efemeryczna warszawska grupa ale z Alkiem Januszewskim (na zdjęciu), znakomitym projektantem okładek. Radek Nowak śpiewał, sąsiad z (wtedy mego) Śródmieścia. i nawet LP ich wyszedł, w „Polskich Nagraniach”. tu: w Gdyni, luty 1988 roku „Nowa scena”, festiwal Waldka Rudzieckiego.
mr m.