Waldemar Rudziecki to robił. Jedne z ostatnich moich zdjęć przed przejściem z „MM” (gdzie właśnie awansowałem, znów: ale tym razem na kierownika dz. krajowego, ha!) do Non Stopu, inne role.
Dłuższa opowieść, dla Starców tylko, dziś. Niewiele zdjęć (choć jest np. Gardenia), zajęty byłem już czymś innym.
mr m.