Tabula Rasa

wydany przez nas, na zlecenie – pierwszy debiutancki CD grupy
za obrazku: strona A oraz „rozkładówka” tzw. digipaku do CD
[mrm]