wydany przez nas, na zlecenie – pierwszy debiutancki CD grupy. a na obrazku: strona A oraz „rozkładówka” digipaku.
zob. też „immanuel
mr m.