kilka rozmów, bo też był znajomym Mai i mego ojca. Kilka jego uwag o mych zdjęciach bardzo mi pomogło.
Stefan Figlarowicz (1937-2015), fotograf, prezes…
mr m.