Wyjazd sporej części redakcji Magazynu Muzycznego do B. Polski ośrodek kultury, Marian Butrym przemawiał, Adam Halber puszczał płyty… A młodzi Słowacy żalili się mi, że: – u was to jest wolność, nie to co u nas… Ot, paradoksy i perspektywy.
mr m.