Tomek Stańko

niewiele. kilka zdjęć reklamowych dla PAA Pagart. (godna większych studiów peerelowska instytucja.) kilka zdjęć innych…
a Tomek – znakomity muzyk, ciekawy człowiek (na ile go…)
zob. też: miesięcznik Jazz
[mrm]