Pod koniec ery gierka w prasie, nawet młodzieżowej oczekiwano socrealistycznych treści; no to dostarczałem. Ale już krótko, zwolniłem się z „Medyka”, bo. Tutaj: praktyki studenckie w zakładach „Pollena” przy ulicy Szwedzkiej.
mr m.