Zdjęcia, projekty okładek LP, MK, współpraca. Kilka wspólnych wyjazdów, bardzo inspirujących (np. Sztokholm czy berlin, też dziwny klimat…)

Nietypowa jest również okładka, niebędąca dziełem Marka Karewicza, a „M. MAKOWSKIEGO”, czyli Mirosława Ryszarda Makowskiego – polskiego projektanta, fotografa, dziennikarza i bloggera. W latach 70. i 80. XX w. był on fotoreporterem w miesięcznikach „Jazz” i „Magazyn Muzyczny”.

Wojciech Pacuła „High Fidelity” (2020)


Zob. też: pick-up, irek dudek, berlin; a ponadto „ksionc, korek i duży” (priest & big cork) oraz D-Box.

A więcej + tyły okładek: tam.
mr m.

Young Power, festiwal Jarocin (1987)