Young Power


zdjęcia, projekty okładek LP, MK, współpraca. kilka wspólnych wyjazdów, bardzo inspirujących (np. Sztokholm czy berlin, też dziwny klimat…)
zob. też: pick-up, irek dudek, berlin; ponadto „ksionc, korek i duży” (priest & big cork) oraz D-Box
mr m.