Jakiś jeden koncert grupy, chyba klub „Remont” sprowadzał.
mr m.