Pierwsze takie trochę serio i zawodowe zdjęcia, dla „Nowego Medyka”. „Akademia Ruchu”, różni wizualni artyści: Bałdyga, Onuch, Szajna, big bandy jazzowe z Katowic… Do tego pan (tow.) z KC PZPR, z „wykładem”, uważnie słuchali (-śmy), bo w kraju: „Czerwiec”…
mr m.