Szeroko opisywany koncert, również w filmach, (to jeden i drugi), nazywających się dokumentalnymi. Zwykle jednak opisywany nieprawdziwie – ale dziś modna jest teza, iż to rock obalił… No, cóż: byłem tam i tam, mam zdjęcia – ale kogo obchodzi, jak było.
mr m.