…czyli inne zdjęcie, niż to, które jest w „poza kontrolą”; to pojawiło się na CD, już w naszych czasach. Oto moja ulubiona fotografia: brudna, porysowana, niedowołana…
mr m.