znakomity Muzyk i świetny gość. Różne składy, kilka wspólnych wyjazdów – od pamiętnego Berlina Zach. w 1983… I historii; w tym: d. Jugosławia
Warte opowiedzenia, może kiedyś. U-aktualnienie: Rafał swoją część już nieco opowiedział (2017)…
mr m.

Dodatki: zob. też Mrągowo 1983