Jan Stanisław Wojciechowski

artysta, krytyk sztuki, wykładowca akademicki. absolwent ASP w Warszawie (1973) – a do tego znajomy z żoliborza ;)
tu: zdjęcie przed wydz. rzeźby ASP, z końca lat 70.
[mrm]