…czyli Tomasz „Kciuk” Jaworski, Marek Surzyn i Marek Raduli; to rok 1990.
Kilka kaset, kilka zdjęć. Marek grał w chyba wszystkich dobrych grupach rock i jazzowych w Polsce. Jego syn Piotr robi rysunki, a nawet ma jakąś agencję reklamową.
Zob. też: Shakin Dudi oraz Ścierańscy Surzyn trio
mr m.