po powrocie – buty nadawały się tylko do wyrzucenia.
[mrm]