Wysypisko śmieci „Radiowo” w warszawie (1979 r.)

po powrocie – buty nadawały się tylko do wyrzucenia.
mr m.