czyli projekt (prawie) bez photoshopa. tak, stare, mocno zeschnięte – a już wtedy, od razu marne, bo krajowe – plakatówki. w najlepszych kolorach: czarnym i czerwonym.
prawda; zdjęcie – już cyfrowe. a jak dziś inaczej?
i – niby – to samo można teraz cyfrowo… ale wtedy: jeden (no, 2) ruch ręką, pedzlem…
a dziś: dobre pół godziny z photoshopem właśnie, coby. postęp.
to zresztą fragment pierwszego, czarnego projektu okładki LP „pick up – zakaz fotografowania”. ale był zbyt oczywisty.
wtedy.
[mr m.]
Paweł Okołowski
„Między Elzenbergiem a Bierdiajewem. Studium aksjologiczno-antropologiczne”

W uproszczeniu wolno powiedzieć, że od Bierdiajewa wzięta jest antropologia, a od Elzenberga aksjologia; albo również – że odpierwszego pochodzi materia, a od drugiego forma prezentowanego tu poglądu na świat.
Prezentacja polega między innymi na skonfrontowaniu go ze współczesnością.

    Ze Wstępu