Tomasz A. Puczyłowski, „Argument z implikatury konwersacyjnej w polemikach filozoficznych”, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2014 r.(patrz też: PFL)

KNoP, n-ry 2013-14

złożone wydawnictwo: wiele typowo „składaczej” pracy: wykresy, tabele. nie wszystkie okładki – moje, tak w stu procentach. czasem używamy zdjęć obcych. ale ostatnie akurat całkowicie własne – zdjęcia, photoshop…
[mrm]miniatura-okladka-4-2013-projekt-KNoB-4-2012-600x1000pxl

„Poganki i intelektualistki”

Okładka książki, wyd. przez Fundację Slawistyczną i Instytut Slawistyki PAN; o bohaterkach Błagi Dimitrowej. info o Autorce z wikipedii – Sylwia Siedlecka.

Nazwisko Błagi Dimitrowej (1922-2003) do dziś budzi spory w Bułgarii. Pisarka miała wszelkie predyspozycje do tego, by w czasach Bułgarskiej Republiki Ludowej stać się ikoną polityki kulturalnej państwa. Już w czasie wojny zafascynowała się ideami lewicy, a kiedy w 1944 roku rządy w Bułgarii objęli komuniści, z zapałem włączyła się w intelektualne i artystyczne życie kraju. Z czasem coraz bardziej krytyczna wobec „poodwilżowej” rzeczywistości, w latach siedemdziesiątych zaangażowała się w działalność opozycyjną.
Po demokratycznym przewrocie 1989 roku została wybrana na wiceprezydentkę kraju. Zawsze jednak podkreślała, że przede wszystkim jest poetką (…)

(fragm. informacji z IV str. okładki)

sylwia-siedlecka-poganki-i-intelektualistki

plakatówki, tektura… dwadzieścia pięć lat temu.

czyli projekt (prawie) bez photoshopa. tak, stare, mocno zeschnięte – a już wtedy, od razu marne, bo krajowe – plakatówki. w najlepszych kolorach: czarnym i czerwonym.
prawda; zdjęcie – już cyfrowe. a jak dziś inaczej?
i – niby – to samo można teraz cyfrowo… ale wtedy: jeden (no, 2) ruch ręką, pedzlem…
a dziś: dobre pół godziny z photoshopem właśnie, coby. postęp.
to zresztą fragment pierwszego, czarnego projektu okładki LP „pick up – zakaz fotografowania”. ale był zbyt oczywisty.
wtedy.
[mr m.]
Paweł Okołowski
„Między Elzenbergiem a Bierdiajewem. Studium aksjologiczno-antropologiczne”

W uproszczeniu wolno powiedzieć, że od Bierdiajewa wzięta jest antropologia, a od Elzenberga aksjologia; albo również – że odpierwszego pochodzi materia, a od drugiego forma prezentowanego tu poglądu na świat.
Prezentacja polega między innymi na skonfrontowaniu go ze współczesnością.

    Ze Wstępu